TÀU KHÁC

TÀU KHÁC

Công ty TNHH Đóng Tàu Sông Lô nhận thiết kế và đóng mới nhiều loại tàu câu, ca nô chở khách, tàu cá nhỏ, tàu du lịch, ca nô cao tốc, … theo yêu cầu từ khách hàng.

Tàu tham quan.

Tàu câu cá.

Tàu công tác.