E8

E8

Ca nô, tàu chở khách bằng vật liệu composite FRP – Động cơ điện – Tàu điện Sông Lô E8

  • Dài:                      8.7m
  • Rộng:                   3m
  • Động cơ điện:      Torqeedo Deep Blue 80 HP
  • Pin Lithium:          BMW i3 40KWh
  • Hệ đẩy:                 Chân vịt
  • Số khách:             24
  • Tốc độ:                 18Km/h