TÀU TUẦN TRA

TÀU TUẦN TRA

Công Ty TNHH Đóng Tàu Sông Lô nhận thiết kế và đóng mới các loại tàu công vụ, tàu tuần tra, ca nô cao tốc, ca nô tuần tra bằng vật liệu composite FRP.